สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ร่วมงานพิธีบรรพชาอุปสมบทและมอบผ้าไตรคุณธรรม

วันที่ 2 เมษายน  2562 เวลา 09.19 น. นายกิตติภัช  กนกธาดาสกุล  ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ร่วมงานพิธีบรรพชาอุปสมบท มอบผ้าไตรคุณธรรม ศีลจาริณีหมู่ จำนวน 109 รูป และทอดผ้าป่า ณ วัดดอยสัพพัญญู ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง 23 เมษายน 2562 จัดโดยคณะสงฆ์อำเภอแม่วางร่วมกับข้าราชการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และสถานศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ภาพ/สุรินทร์  ศรีคำ ข่าว/กรุณา  พุฒิมา  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ