สพป.ชัยนาท จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประกันคุณภาพการศึกษา” ในรูปแบบออนไลน์

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. งานประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประกันคุณภาพการศึกษา” ในรูปแบบออนไลน์ ระว่างวันที่   24 – 29 เมษายน และ 1 – 2 พฤษภาคม 2566 โดยมี นายประยงค์ สารภูมิ ผอ.สพป.ชัยนาท เป็นประธานเปิดการอบรมฯ พร้อมด้วยคณะวิทยากร เข้าร่วมการอบรมฯ ณ ห้องประชุมชมเจ้าพระยา ชั้น 3 สพป.ชัยนาท ดูภาพข่าวเพิ่มเติมคลิก