สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ ในการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๑๒๓ คน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้น สพฐ.ด้านประสิทธิภาพ เป็นการส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษางานทั้ง ๔ ด้านของสถานศึกษา และนำสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป โดยมีนายภพเดชา บุญศรี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ กล่าวรายงานการประชุม
ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑