สพป.สุรินทร์ เขต1 รับการตรวจและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

             เมื่อวันที่  20  เมษายน  2566  นางสุปราณี  นฤนาทนโรดม  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ  เดินทางไป  ณ  ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  อ.เมือง  จ.สุรินทร์  ซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจการนำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  การนี้  นายฉลาด  สาโยธา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง  ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานของเขตพื้นที่  ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  และหลังจากนั้นคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ออกตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาในรูปแบบ Home School  ซึ่งมี  นางสาวสุพิชฌาธรรฆ์  กังวานศุภพันธ์ มารดาเป็นผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว ให้แก่บุตรทั้ง 2  คือ  เด็กหญิงศุภาภัทธชา ชั้น ป.5 และเด็กชายรักษ์กีรติ  ชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2565