สพป.ลพบุรี เขต 1>ร่วมเป็นคณะกรรมการการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 27 – 29 มีนาคม 2562 >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อพิจารณาให้คะแนนตามหลักเกณฑ์การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพวัน : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)