ประชาสัมพันธ์โครงการเครือข่ายห้องเรียนมูลนิธิเอเชีย-ยุโรป

ด้วย มูลนิธิเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Foundation:ASEF) เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเครือข่ายห้องเรียนมูลนิธิเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 16 ประจำปี ค.ศ.2023 เป็นโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบ peer-to-peer หากสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารดังแนบ