ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนาการศึกษาเรื่องการเยียวยาจิตใจ

ด้วยมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ประจำประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมสัมมนาการศึกษาเรื่องการเยียวยาจิตใจ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-17.30 น. ณ มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ รังสิต หากสนใจเข้าร่วมสัมมนา ติดตามรายละเอียดได้ตามเอกสารดังแนบ