ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนไทย ประจำปีการศึกษา 2567

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประเทศญึ่ปุ่น ประกาศมอบทุนการศึกษาจากรัฐบาลญึ่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับนักเรียนไทย รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ