ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน และประชุมซักซ้อมสร้างความเข้าใจแผนการรักษา ความปลอดภัยครู บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา อ.ไม้แก่น

วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 256 6 เวลา 13.00 น. ดร.ณิชา เทียมสุวรรณ รอง ผอ.สพม.สุรินทร์ ปฏิบัติหน้าในตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 มอบหมายให้ นายจีรพงษ์ แข็งแรง รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/ 2566 โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่113 โดยมีนาย ปรีชา ยาชะรัด ผอ.รร.ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่113 นางการีหม๋ะ หะยีอาซา รอง ผอ.รร.ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่113 ครูและบุคลากรของโรงเรียนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 และ เวลา 13.30 ได้เข้าร่วมประชุมชักซ้อมสร้างความเข้าใจแผนรักษาความปลอดภัยครูบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอไม้แก่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมี นายดนุช นาคสง่า นายอำเภอไม้แก่นเป็นประธาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอไม้แก่น จ.ปัตตานี

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th