ดร.อำนาท เหลือน้อย ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ดร.อำนาท เหลือน้อย ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 จากคณะกรรมการ ประกอบด้วย ดร.วรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.กรุงเทพมหานคร(ประธานกรรมการ) ดร.ไพศาล ปันแดน อดีตผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1(กรรมการ) ดร.เตือนใจ รักษาพงศ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 (กรรมการและเลขานุการ) ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน ชื่นชมแนวทางการบริหารงานและการนำเสนอผลงาน การจัดบูธ 5 สมรรถนะสูง(นักเรียน,ครู,ผู้บริหาร,โรงเรียน,สำนักงานเขต)