สพม.3 จัดศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ประจำปี 2562

 

วันที่ 3 เมษายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยกลุ่มส่งเสริิมการจัดการศึกษา ได้จัดคลินิกรับคำปรึกษาและแนะนำในการเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้กับผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีที่เรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นางสาวณัฐภัสสร โชติสุต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย ได้ให้ข้อมูล อำนวยความสะดวก ตลอดจนแนะนำสถานศึกษาที่ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถไปเรียนได้โดยสะดวก ใกล้บ้าน เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ซึ่งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน สพม.3 จังหวัดนนทบุรี จะดำเนินการตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (หยุดให้บริการ 1 วัน ได้แก่ วันที่ 6 เมษายน 2562 ) โดยในวันนี้ได้มีผู้ปกครองและนักเรียนมาแจ้งความจำนงเข้าศึกษาในโรงเรียนดีใกล้บ้านอย่างคับคั่ง ซึ่ง สพม.3 จะประกาศผลการจัดสรรที่เรียนในวันที่ 11 เมษายน 2562 ผ่านทางเว็ปไซต์ สพม.3 http://www.secondary3.go.th และ ผ่านทางเฟสบุค สพม.3 ต่อไป