การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 ครั้งที่ 3/2566

สพป.นฐ.1 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 ครั้งที่ 3/2566 ผ่านระบบ Zoom Meetting พร้อมเปิดภาคเรียน

******************************

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมพระพรหมเวที สพป.นครปฐม เขต 1 ดร.พงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย นายมิน ประุจวบวัน ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม ดร.ฐาปนี พวงงาม รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 1 และ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2566 ผ่านระบบ Zoom Meetting เพื่อชี้แจงนโยบายสำคัญ ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แก่สถานศึกษาในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน 1/2566 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2566 ได้แก่ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาสและลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา ด้านด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ เพื่อให้สถานศึกษานำนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่การปฏิบัติ จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 สืบไป

ภาพ https://photos.app.goo.gl/ceekgPAdcJcVQh6KA