ดร.อำนาท เหลือน้อย ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัด ในวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566

ดร.อำนาท เหลือน้อย ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 นายสมชาย ลิ้มประจันทร์ รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 และศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม ให้กำลังใจ การเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ห้องเรียน ความพร้อมของครู และนักเรียน ที่รร.อนุบาลสมเด็จพระวันรัต และรร.วัดวังจิก อำเภอสามชุก จากการตรวจเยี่ยม ดร.อำนาท เหลือน้อย ขอชื่นชมการจัดสภาพภูมิทัศน์ ห้องเรียน มีความสะอาดเรียบร้อย เหมาะสมดีมาก