พัทลุง 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตรวจความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนในสังกัด เน้นย้ำเรื่องมาตรการการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนตั้งแต่รั้วโรงเรียนจนถึงบ้าน ให้เข้าถึงนักเรียนรายบุคคล เพราะความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรก ที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้น เพื่อให้โรงเรียนเป็นสถานที่ในการสร้างคุณภาพของเยาวชนที่จะเติบโตเป็นพลเมืองสำคัญของชาติ พร้อมให้กำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศริราณี พรหมบังเกิด