สพป.สระบุรี เขต ๒ รับการติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการพัฒนานโยบาย เพื่อสนับสนุนผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล, นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี และ นายไทยศักดิ์ วงศ์คำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ และคณะให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนผู้จบการศึกษาภาคบังคับ นำโดย นางวรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบการดำเนินการบริหาร ประธานคณะติดตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายไชยา อินทะเสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และ นางสาวอริสรา เริงสำราญ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี การนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ได้นำเสนอรายงานการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว รวม ๗ โครงการ โดยบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการ,ผู้บริหารสถานศึกษาและครู เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรายงาน