โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ “STEM Education Robot Camp 2023”

วันที่ 17-18 พ.ค. 2566 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สพม.สงขลา สตูล จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนมีความรู้ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรกิจกรรมค่าย STEM Education Robot Camp 2023 แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4/7 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และวิทยาการสารสนเทศ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนทักษะในการเรียนรู้ด้านหุ่นยนต์และการเขียนชุดคำสั่งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีทักษะการ Coding การคิดแก้ปัญหา การออกแบบอย่างสร้างสรรค์ และการคิดอย่างเป็นระบบ


ภาพ/ข่าว โดย ว่าที่ ร.ต.สุทธิพงศ์ โหดหมาน