สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เปิดงาน “หัตถศิลป์ ถิ่นอิสาน ตำนานคนลุ่มภู ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0”

เช้าวันที่  8 ตุลาคม  ที่ผ่านมา  นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และเยี่ยมชมนิทรรศการการจัดแสดงของโรงเรียนในสังกัด และชุมการประกวดแข่งขัน โดยมีนายวรรณชัย บุสนาม รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ 1) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แสดงศักยภาพด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ วัฒนธรรมวิชาชีพ และเทคโนโลยี 2) เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และมีกิจกรรมการแข่งขัน 117 กิจกรรม 228 รายการ มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขั้น 4,710 คน ครูผู้ฝึกสอน 3,300 คน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นกรรมการตัดสิน 489 คน โดยใช้สถานที่จัดการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ 5 แห่ง ได้แก่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 1 โรงเรียนหนองบัววิทยายน โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลาภู โรงเรียนบ้านห้วยลึก และโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ในการนี้ มีผู้บริหารจากเขตพื้นที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมเป็นในพิธีเปิดครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมนเรศวร สพป.หนองบัวลำภู เขต 1