สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น ส่งเสริมการจัดการศึกษา

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 โดยมี ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมจัดทำแผนการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเนินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เพื่อให้สอดกับนโยบายและจุดเนินของ สพฐ. เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาต่อผู้เรียน ณ ห้องประชุมมออีแดง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4