สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 1 รับฟังพุธเช้าข่าวสพฐ.&ประชุมคณะบริหารสำนักงาน

วันพุธ ที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. นายเทวัน พอใจ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1, ว่าที่ร้อยตรีดร.เทพบดินทร์ คะสา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ รับฟังรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 20/2566 ผ่านทางช่อง OBEC Channel เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติ และให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะบริหารของสำนักงาน เพื่อหารือข้อราชการต่าง ๆ และนำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 /ธีรธิดา พรหมมาแบน,สุวิมล บรรพต สูงล้ำ รายงาน//

ธีรธิดา พรหมมาแบน