นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ตรวจเยี่ยม ร.ร.

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม สร้างขวัญและกำลังใจ แก่คณะครู และนักเรียน ในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้าน ก.ม. ๗ และโรงเรียนบ้านแปลงไผ่ – ขุนคลัง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา