สพป.ระยอง เขต 1 จัดรายการ ศุกร์พาที..ที่ระยอง..ฮิ ปี 66

26 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 นายวุฒิชัย ไกรวิเศษ นายสมคิด แตงพรม และนายธีระพงษ์ วีระชานนท์ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมจัดรายการ ศุกร์พาที..ที่ระยอง..ฮิ ปี 66 โดย Live สดผ่านเพสบุ๊ค สพป.ระยอง เขต 1 เพื่อเล่าแนวคิด/แนวทางปฏิบัติในการนำนโยบายลงสู่การปฏิบัติที่โดดเด่น ตามจุนเน้น สพฐ. และสพป.ระยอง เขต 1 ในปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนสามัคคีราษฎ์บำรุง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง