พิษณุโลก 2 ประชุมกรรมการสอบครูผู้ช่วย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ทั้งนี้ สพป.พิษณุโลก เขต 2 รับสมัครสอบครูผู้ช่วย จำนวน 8 วิชาเอก รวม 96 อัตรา รับสมัครวันที่ 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2566 ณ สพป.พิษณุโลก เขต 2 ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการสอบฯ แสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ พร้อมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2