เวทีกิจกรรมการเรียนรู้งาน “ฮอมปอย ผญาละอ่อน ฮู้ตัน ปั้นเมือง : เทศกาลเยาวชนพลเมืองรู้เท่าทันสื่อฯ เพื่อออกแบบเมืองสำหรับทุกคน ประจำปี 2566 : MIDL for Inclusive Cities”

วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 เป็นประธานเปิด เวทีกิจกรรมการเรียนรู้งาน “ฮอมปอย ผญาละอ่อน ฮู้ตัน ปั้นเมือง : เทศกาลเยาวชนพลเมืองรู้เท่าทันสื่อฯ เพื่อออกแบบเมืองสำหรับทุกคน ประจำปี 2566 : MIDL for Inclusive Cities” ณ ห้องประชุมแมลงปอสมาร์ทฟาร์ม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา. ในการนี้ นางนพมาศ วรผาบ พร้อมด้วยนางสาวอ้อนจันทร์ คำเพราะ รองผู้อำนวยการ สพป. พะเยา เขต 2 และนางสาวนิศากร สมฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พย.2 เข้าร่วมกิจกรรมด้วย โดยกิจกรรมนี้เป็น โครงการของสสย.ร่วมกับและ ภาคีเครือข่าย MIDL ภาคเหนือ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 และ เครือข่าย MIDL ทั่วประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับเยาวชน เพื่อเผยแพร่แนวคิดและกระบวนการการทำงานในการสร้างเด็กเยาวชนเป็นพลเมืองเท่าทันสื่อฯ และร่วมออกแบบเมืองสำหรับทุกคน และในช่วงเย็น มีนิทรรศการและการแสดงจากเยาวชนเชียงคำ และเปิดเวที “เด็กอู้ ผู้ใหญ่ฟัง “ ณ สวนสุขภาพ 100 ปี อำเภอเชียงคำ โดยมี นายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงาน “ ฮอมปอย ผญาละอ่อน ฮู้ตัน ปั้นเมือง “ และนางนพมาศ วรผาบ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ รับเกียรติบัตร หน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน