สพป.พังงา เปิดอาคารเรียน และอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวจอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรียน (อาคารโลมา) และอาคารอเนกประสงค์ (อาคารมังกรทอง) โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส โดยมีพระครูวิสิฐศาสนการ เจ้าคณะจังหวัดพังงา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายพีรวิชญ์ ศักดาสาวิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณาวาส กล่าวรายงาน มีคณะผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอท้ายเหมือง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.พังงา คณะครู นักเรียน ชุมชน และผู้ปกครอง เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา