ประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการส่วนลดค่าครองชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ด้วย สกสค. ประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการส่วนลดค่าครองชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับส่วนลดพิเศษหรือสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารดังแนบ