ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการซ่อมแซมบ้านพักครู ตามโครงการชวนครูมาอยู่บ้านพัก โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินการซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน ตามโครงการชวนครูมาอยู่บ้านพัก โดยใช้งบประมาณจากกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลทานตะวันบานบ้านเลียงผารันเพื่อให้ครูเกิดความปลอดภัยในที่อยู่อาศัย โดยมี นางสุภาพ ฉายประดับ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน และคณะครูให้การต้อนรับโอกาสนี้ได้พบปะคณะครูพร้อมให้กำลังใจ ซึ่งบ้านพักครูโรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี แห่งนี้เป็นบ้านภิรมย์ฤทัย ๓ (หลังที่ ๓) ของโครงการดังกล่าว