สพป.พังงา ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางสาวจอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อชี้แจงแนวทางการตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยมีนายสมภาพ นาคพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคลใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้ให้แนวทางในการดำเนินการ ณ ห้องประชุมอาคาร ๐๑๗ สพป.พังงา