สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 รวมใจปลูกต้นไม้ สร้างความสามัคคี

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 มอบหมายให้ นายจิมจง ทองคำวัน รอง ผอ. สพป.ศรีนะเกษ เขต 4 เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาส “วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ” และ “วันป่าชุมชนแห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมี นายปรีชา จันทวี รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่บุคลากรในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งได้ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นไม้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสังกัด โดยได้รับความอนุเคราะห์ต้นไม้จาก ศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้ศรีสะเกษ และพี่น้องชาว สพป.ศรีสะเกษ เขต 4