สพป.พังงา ร่วมเปิดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนบ้านบางกัน

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสาวจอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา มอบหมายให้นางสาวเกศริน เกตุชู รอง ผอ.สพป.พังงา และคณะผู้บริหารในเขตอำเภอเมืองพังงา ร่วมต้อนรับนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาและคณะ ที่มามอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ในนามชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา มอบพัดลมในนามเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวของเด็กหญิงดารารัตน์ ฤทธิ์พิทักษ์ นักเรียนชั้น ป.๖ พร้อมเปิดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนบ้านบางกัน โดยมีนายเอกลักษณ์ สมบัติบุญ ผอ.โรงเรียนบ้านบางกัน และคณะครู ให้การต้อนรับ