การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสพป.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษา, ผู้อำนวยการโรงเรียนและบุคลากรในสพป.ปทุมธานี เขต 2 ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดลาดสนุ่น อำเภอลำลูกกา  เพื่อแจ้งข้อราชการ และนโยบายสำคัญทั้ง 4 ด้าน (ความปลอดภัย, ประสิทธิภาพ, คุณภาพ และโอกาสทางการศึกษา จากสพป.ปทถมธานี เขต 2 และสพฐ. ทั้งนี้ ก่อนการประชุม พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้มอบชุดตรวจ ATK จำนวนกว่า 30,000 ชุด ให้สพป.ปทุมธานี เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดเพื่อนำไปใช้ในการคัดกรองเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการสร้างเครือข่วยความปลอดภัย ทำให้ครูและผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนต่อไป