ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย นายมิน ประจวบวัน น.ส.ฐาปณี พวงงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ให้การต้อนรับ นายไพศาล ปันแดน ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในการตรวจเยี่ยม พบปะ กำกับดูแลการรับสมัครสอบฯ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและ อุปสรรค และให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและผู้สมัครสอบฯ ให้ดำเนินการด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ เป็นไปตามหลักกิจการบริหารบ้านเมืองที่ดี ณ ห้องประชุมพระพรหมเวที ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ซึ่งเป็นสถานที่รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 โดยกำหนดการเปิดรับสมัครฯ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ