สพป.ระยอง เขต 1 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 17.00 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 มอบหมาย นายธีระพงษ์ วีระชานนท์ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุลากรทางการศึกษา สพป.ระยอง เขต 1 เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 โดยมีนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณสนามสวนศรีเมือง อ.เมือง จ.ระยอง