โครงการครูฝึกประสบการณ์การสอนชาวจีน

ด้วยโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง สถาบันเส้นทางสายไหม จิ้นปู้ ประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ โครงการครูฝึกประสบการณ์การสอนชาวจีน สถาบันใดสนใจมีความต้องการครูสอนภาษาจีนไปฝึกประสบการณ์ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้รายละเอียดดังเอกสารแนบ