สพป.ชัยนาท ร่วมพิธีอัญเชิญขันน้ำสาครจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์  เข้าสู่พระอุโบสถวัดพระบรมธาตุวรวิหาร

วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 12.30 น. >>>คณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชัยนาท ร่วมพิธีอัญเชิญขันน้ำสาครจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์  เข้าสู่พระอุโบสถวัดพระบรมธาตุวรวิหาร  เพื่อประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดชัยนาท โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี

chutima phoruang

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

Latest posts by chutima phoruang (see all)