สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล ก.ค.ศ.

วันพฤหัสบดี ที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. นายเทวัน พอใจ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล ก.ค.ศ. Forum ประเด็น : คุณวุฒิที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ Video Conference โดยมี นายชัยยงค์ คลังกลาง รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ,นางปรียาภา คำนุ่น ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ++ธีรธิดา พรหมมาแบน ,สุวิมล บรรพตสูงล้ำ รายงาน++

ธีรธิดา พรหมมาแบน