ดร.อำนาท เหลือน้อย ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 พร้อมคณะบุคลากร ให้การต้อนรับ นายชัยเดช หรีกประโคน รองผอ.สพป.อ่างทอง ซึ่งนำบุคลากรสำนักงานเขต 45 คนศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการบริหารงาน ITA

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 น.ส.รัชดา ทองสุข ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมาย นายชัยเดช หรีกประโคน รองผอ.สพป.อ่างทองนำบุคลากรสำนักงานเขต 45 คนศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการบริหารงาน ITA ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ดร.อำนาท เหลือน้อย ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 นำคณะบุคลากรสำนักงานเขตต้อนรับ และนำเสนอขั้นตอน ปัจจัย ความสำคัญ ในรูปแบบวีทีอาร์ ดร.อำนาท เหลือน้อย บรรยายพิเศษแนวทางการบริหาร หลักการสร้างความเชื่อมั่น ผู้รับผิดชอบITAนำเสนอแนวทางความสำเร็จ เยี่ยมชม-สอบถามแลกเปลี่ยนการทำงานระหว่างกลุ่ม เยี่ยมชมห้องออกอากาศรายการข่าวเที่ยงจันทร์สุพรรณ3 ทำให้บุคลากรสพป.อ่างทอง ชื่นชมว่าสุพรรณบุรี เขต 3 เป็นสำนักงานเขตแห่งการเรียนรู้ เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง นอกจาก สพป.อ่างทองแล้ว สพป.กาญจนบุรี เขต 4 และสพป.ระยอง เขต 1 เตรียมเดินทางไปศึกษาดูงานที่สุพรรณบุรี เขต 3 เช่นกัน