สพป.ชัยนาท ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร จ.ชัยนาท

วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น. >>>  ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พร้อม              รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชัยนาท     ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี