สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดปัตตานี

วันจันทร์ ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๑๐ น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๓ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร ร่วมในพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดปัตตานี โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ จิตอาสา และประชาชนเข้าร่วมในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จุดธูปเทียนหน้าเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์ พราหมณ์ทำพิธีบูชาฤกษ์ เสร็จแล้วเข้าสู่พระอุโบสถ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ ๓๐ รูป ให้ศีล พระสิริจริยาลังการประธานฝ่ายสงฆ์เจิมเทียนชัย ผู้ว่าราชการจังหวัด ส่งเทียนชนวนให้ประธานฝ่ายสงฆ์จุดเทียนชัยประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก พระสงฆ์ ๓๐ รูปเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นเป็นพิธีสวดภาณวาร และพระสงฆ์เถราจารย์นั่งเจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิต ณ วัดตานีนรสโมสร (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี