สพป.นฐ.1 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 3/2566

          
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.พงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต1 ร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 3/2566  โดยมีนายมิน    ประจวบวัน ดร.ฐาปณี    พวงงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุม       
           ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อมอบนโยบายในการดำเนินงาน   ครั้งที่ 3/2566 ผ่านระบบ Video Conference ถ่ายทอดจากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (DOC) อาคาร สพฐ.5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา  ในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษา ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านความปลอดภัย/งานการเงินและกิจกรรมนักเรียน ด้านประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและงบประมาณ ด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  ณ  ห้องประชุม  จันหอม  ชั้น 2   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ภาพบรรยากาศ เพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/doCHRWQgiz2dm7La6