สพป.นครปฐม เขต 1 เยี่ยมบ้านนักเรียน พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างทันทวงที

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 ดร.ฐาปณี พวงงาม รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ลงพื้นตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน พร้อมมอบสิ่งของบริโภค แก่นักเรียนโรงเรียนวัดหนองศาลา และโรงเรียนบ้านไร่แตงทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา คุณครู ร่วมคณะเยี่ยมบ้านนักเรียน การออกเยี่ยมบ้านนักเรียนมีเป้าหมายหลักคือต้องการทราบพฤติกรรมเกี่ยวกับตัวนักเรียนได้เห็น ชีวิตความเป็นอยู่ทราบปัญหาของนักเรียนเพื่อที่จะได้นำมาร่วมมือกันแก้ไขปัญหา พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างทันทวงที ตามโครงการการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

.

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ สพป.นครปฐม เขต 1

#เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน#สพฐ. #สพป.นครปฐม เขต 1