สพป.สิงห์บุรี ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถกลางน้ำ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พร้อมคณะข้าราชการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และกลุ่มนโยบายและแผน สพป.สิงห์บุรีร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถกลางน้ำ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร อ.เมือง จ.สิงห์บุรี