สพป.ลพบุรี เขต 1>ต้อนรับบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ย้ายมาสังกัดในตำแหน่งที่ว่าง

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานฯ พร้อมด้วยนายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาให้การต้อนรับบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ย้ายมาจาก สพป.ลพบุรี เขต 2 เพื่อสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 คือ น.ส.สุวกัญจน์ หงษ์สิงห์ทอง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ 4 สังกัด กลุ่มอำนวยการ ในตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

 

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)