สพฐ.จัดงาน”สพฐ.สืบสานวัฒนธรรมไทย”2562

ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดงาน”สพฐ.สืบสานวัฒนธรรมไทย”ประจำปี2562เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานโดยกิจกรรมในพิธีเลขาธิการ กพฐ.ได้สรงน้ําพระพุทธรูป จากนั้นเลขาธิการ กพฐ.ได้กล่าวอวยพรให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานจากนั้นนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.ได้เปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รดน้ำขอพร ดูรูปกิจกรรม