สพป.อุดรธานี เขต ๔ จัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปหลวงพ่อนาค ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงาน สพป.อุดรธานี เขต ๔ โดยทำพิธีบูชา ขอขมาพระรัตนตรัย และพิธีสรงน้ำ พระพุทธรูป จากนั้นร่วมกิจกรรมขอพรและรดน้ำดำหัว ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ และผู้อาวุโส เนื่องในงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒