สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงสงกรานต์ พ.ศ.2562

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562    เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงสงกรานต์ พ.ศ.2562 ณ บริเวณลานหน้าศูนย์  OTOP ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย   โดยมี นายณัฐวัสส์  วิริยาณภาภรณ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน   ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดหนองคาย ได้จัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 จังหวัดหนองคาย  ทั้งนี้มีการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในจังหวัดหนองคาย