ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ประธานปิดการ “โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน”

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562    เวลา 10.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  เป็นประธานปิดการอบรมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ  สำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมี ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย  โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๒ หลักสูตร “๙ วัน แห่งการตื่นรู้” ปีที่ ๔เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เจริญพระชนมายุ ๖๔ พรรษาจัดโดย องค์กรภาคีเครือข่ายสำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมี ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (กก.ตชด.๒๔, กก.๔ บก.กฝ.บช.ตชด.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑, องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย, โรงเรียนอาโอยาม่า ๒ อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย โรบินสัน สาขาชลบุรี, โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชลบุรี, โรบินสัน สาขาศรีราชา และบริษัท ดับบลิวเบทเตอร์ไลฟ์ จำกัด โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่  2  เมษายน 2562 รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น 11  วัน  มีผู้เข้าร่วมโครงการ จากโรงเรียนอาโอยาม่า 2 จำนวนทั้งสิ้น  61 คน