รองเลขาธิการ กพฐ. และคณะ ลงพื้นที่ติดตามเพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพป.นครปฐม เขต 1 ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามเพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย  นางสาวพรเพ็ญ ทองสิมา ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ประธานเขตตรวจราชการที่ 3 นางสาวหทัยรัตน์  สวนชำนิ สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวนภัทร อินทรุน สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายธนภัทร คำสุข  สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายปกรณ์  ปัสเกษ สำนักอำนวยการ  ได้ลงพื้นที่ติดตามเพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สพป.นครปฐม เขต 1  โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นายมิน ประจวบวัน รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 นางสาวณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 นางสาวฐาปณี พวงงาม รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามนโยบายเร่งด่วน Quick Policy : QP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน  ณ ห้องประชุมพระพรหมเวที สพป.นครปฐม เขต 1 นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนอนุบาลนครปฐม และโรงเรียนวัด

ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/eBknNW4Q1FL8qNiZ9