สพป.สงขลา เขต 3 รับชม รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 – 09.00 น. นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 มอบหมายให้ นางวาสนา ขลิกโท ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางสาวรัชนี พรหมมา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.สงขลา เขต 3 พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษา สพป.สงขลา เขต 3  ร่วมรับชมรายการ  “พุธเช้า  ข่าวโรงเรียน” และ รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 39 /2561ณ  ห้องประชุม conference  room  สพป.สงขลา เขต 3  โดย ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการ กพฐ. ซึ่งส่งสัญญาณการ conference จากส่วนกลาง สพฐ. เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา ในการนำนโยบายสู่การปฎิบัติ  ประเด็นเด่น 1. นายกรัฐมนตรีเชิญชวนพี่น้องประชาชนสวมเสื้อสีเหลืองอย่างพร้อมเพรียงกันในวันที่ 13 ต.ค.2561 2.รมว.ศธ.ปาฐกถาในพิธีเปิดการประชุม Asian Summit on Education & Skills (ASES) 3.พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. พานักเรียนโครงการ “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา” ครั้งที่ 3 รับฟังโอวาทจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี วันที่ 5 ต.ค.2561  4. โครงการ “โรงเรียนหัวแข็ง” เป็นความร่วมมือของ สพฐ. กับบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด เพื่อรณรงค์ให้เด็กไทย รู้จัก เข้าใจ และหันมาสวมหมวกกันน็อคทุกครั้งเมื่อใช้รถมอเตอร์ไซต์ 5. ขอชื่นชม คณะนักเรียนไทย เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์โอลิมปิค ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ.2561 (IMSO 2018) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 6. สะท้อนการดำเนินงานการช่วยเหลือนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 7.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทยผ่านการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ของครูผู้สอน ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดน และ สำนักงานเขตพื้นที่ 8. ภาพยนตร์สั้นรางวัล Best of the Best เรื่อง The Interview ร.ร.เจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” จ.สกลนคร สพม.23