ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 ดร.พงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้บริหารสถานศึกษา ตามตัวชี้วัด Key Performance Indicators ในระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมี นายกุญชร เหลืองสุดใจชื้น ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสุชาติ สง่าแสง ผอ.โรงเรียนวัดโพรงมะเดือ เป็นคณะกรรมการ ดร.ปิยาภรณ์ รัตนากรกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสินีนาฎ จันทวาท ผอ.โรงเรียนวัดทะเลบก คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง พร้อมด้วย นางลาวัลย์ ศรีวิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ร่วมการประเมินฯ โดยมีผู้รับการประเมินคือนางสาวพรนานา อัจฉราวดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะวังไทร และนางสาวรัตน์สุดา ใจซื่อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

ชมภาพตามลิงค์ https://photos.app.goo.gl/jqUtBHgW9DRkTeEGA