สพป.พิษณุโลก เขต 3 รับชมพุธเช้าข่าวโรงเรียนและข่าวสพฐ.

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย  ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และ บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง รับชมรายงานพุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ. จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับทราบข้อราชการและภารกิจตามนโยบาย สพฐ. ในวันที่ 17 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก